Psychologische problemen?

Psychologische problemenPsychologische problemen? Psychologische problemen kunnen ontstaan door zaken waar je niet meer uit komt of even geen raad mee weet. Dit kunnen angsten zijn, depressie, bangheid ergens voor, gebeurtenissen kort of langgeleden, sexueel misbruik, bordeline, stress en burn-out, mishandeling, zelfdoding en dwangstoornissen.

Kenmerken en gevolgen:

– Psychose: Psychische stoornis die met name gekenmerkt wordt door terugkerende psychotische episodes. Ook kan iemand chronische klachten hebben, de zogenaamde restverschijnselen. Het blijven nemen van medicatie (ook als de klachten al verdwenen zijn) is belangrijk. Gedrag en (gedeeltelijke) onzichtbaarheid van de aandoening kunnen leiden tot onbegrip.

De Psychose: Vreemd, bizar gedrag. Een ‘eigen werkelijkheid’ door wanen en/ of hallucinaties (horen, zien, voelen of ruiken van dingen die andere mensen niet waarnemen) en verward denken. Het denken verloopt te snel, langzaam of chaotisch. De gedachten zijn niet te sturen, informatie moeilijk op te nemen en te onthouden. Periodes van afwezigheid (door opname) bij psychose.

Negatieve restverschijnselen: Weinig emoties, afwezig en gereserveerd gedrag. Gedachten niet kunnen ordenen. Verwaarlozen van zichzelf, studie en sociale contacten. Al dan niet door medicatie initiatiefloos, vermoeid, ongemotiveerd en verminderd in concentratievermogen zijn. Hierdoor kunnen sociale problemen ontstaan. Angsten en depressie kunnen voorkomen. Na psychose vaak extra vermoeid en ‘leeg’.

Stressgevoelig, dus stressvolle situaties vermijden, regelmatig leven en goede balans tussen rust en activiteit zoeken. Vaak zijn er bepaalde voorbodes voor een psychose waarneembaar. In verband met vaak voorkomen van onzekerheid is het bieden van duidelijkheid ook belangrijk.

– Angststoornissen: Er zijn verschillende soorten angststoornissen en zeer wisselende uitingsvormen, bijvoorbeeld: paniekstoornis, verschillende fobieën, obsessief-compulsieve stoornis en gegeneraliseerde angststoornis. Kenmerkend is de angst en de stress(gevoeligheid) die de angst met zich meebrengt. Onzichtbaarheid en onbekendheid kan onbegrip veroorzaken.

Angst kan zich uiten in terugkerende hevige paniekaanvallen, soms gepaard gaande met hyperventilatie. Bij specifieke angsten/ fobieën vrees voor bepaalde voorwerpen/ activiteiten/ situaties. Deze worden vermeden.
Dwangmatig denken en handelen komt voor bij de obsessief-compulsieve stoornis. Ook ‘chronische’ onrust / angst bij gegeneraliseerde angststoornis. Energie en concentratie kunnen met name bij gegeneraliseerde angststoornissen verminderd zijn.

– Borderline (persoonlijkheidsstoornis): Een psychische aandoening die gepaard gaat met onder andere angst, depressiviteit en in de war zijn. Basiskenmerken zijn impulsiviteit en emotionele instabiliteit. Iemand met borderline overdenkt de consequenties van impulsieve daden niet (kan zich uiten in verslaving en/ of criminaliteit). Zwart-wit denken, sterke stemmingswisselingen en moeilijk contact leggen komen vaak voor en het treft meer vrouwen dan mannen. Borderline bestaat in heel veel verschillende vormen en gradaties. De onzichtbaarheid van de aandoening kan tot onbegrip leiden.

In extreme gevallen psychotische verschijnselen (het horen van stemmen, zien van beelden, overmatige achterdocht), dissociatieve verschijnselen (zich los of verwijderd voelen), sociaal isolement, zelfverwonding, dreigen met zelfdoding, alcohol- en drugsmisbruik, geldverkwisting, wisselende seksuele contacten, eetstoornissen, gok- en koopverslaving.

– Depressie: Een sombere stemming, gevoel van leegheid en het verlies van interesse en plezier. Een depressie kan eenmalig voorkomen maar ook periodiek terugkeren. De onzichtbaarheid van de aandoening en de stemming kunnen leiden tot onbegrip. Een waardeloos gevoel/ schuldgevoel. Ook angsten en obsessies kunnen voorkomen. Weinig energie en vermoeidheid. Traagheid/ initiatiefloosheid/ motivatieproblemen of juist onrustig gedrag. Terugkerende gedachtes over dood of zelfdoding. Geheugenproblemen, globaal of wisselend. Sociale contacten worden belemmerd door gedrag en gevoelens en/ of door verwaarlozing. Kan gepaard gaan met lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak gevonden kan worden.

– Faalangst: Ten gevolge van angst onder niveau presteren. Angst voor een taak of opdracht kan het denken volledig beheersen en ook lichamelijke reacties als hartkloppingen, zweten, maagklachten, darmklachten, hoofdpijn, slapeloosheid, hyperventilatie en/ of trillen veroorzaken. De onzichtbaarheid van de aandoening kan tot onbegrip leiden. Negatief zelfbeeld, overtuigd van zijn of haar onvermogen, perfectionistisch. Niet reële negatieve gedachten. Veilige omgeving, structuur, duidelijkheid en opdoen van positieve ervaringen zijn belangrijk.

– Bipolaire stoornis: Ook wel manisch-depressiviteit of stemmingsstoornis. Zowel manische (onnatuurlijk opgewekte stemming) als depressieve episodes. De manische episode kan na een depressie episode optreden als ‘nawee’ maar kan ook zomaar ontstaan. De onzichtbaarheid van de aandoening en het gedrag kunnen onbegrip veroorzaken.

– Manische episode: Opgewonden, druk, ontremd, te uitbundig in gedrag, dadendrang, zelfoverschatting, gevoel alles aan te kunnen pakken. Dit is echter geen vrolijkheid maar meer geprikkeld en opgewonden. Soms momenten van inzicht. Gedachten zijn versneld en moeilijk bij te houden. Snel afgeleid en afleiding lokt reactie uit. Hierdoor vaak sociale belemmeringen.

– Depressieve episode: Sombere stemming/ leegheid en verlies van interesse en plezier. Weinig energie en vermoeidheid. Traagheid of onrustigheid. Motivatie- en soms geheugenproblemen, moeite met verwerken van informatie. Sociale interacties worden belemmerd. Waardeloos gevoel/ schuldgevoel. (Gedeeltelijke) afwezigheid op school te verwachten. Kan gepaard gaan met lichamelijke klachten waar geen oorzaak voor gevonden kan worden.

Heeft u vragen? Onze consulenten van Spiritueel Steenwijk helpen u graag!