Spiritueelsteenwijk
NL 1 0909 - 0525 (90cpm.)  BE 0907 - 37065 (150cpm.)  BE Klik hier voor credits (100cpm.)
AQUARIUSZUIVERING lijden hoeft niet meer!

Aquariustijd of Aquariuszuivering is de tijd waarin de totale transformatie, transmutatie en hercreatie van het leven van de mens, dier, mineraal teweegbrengt. Hierin wordt alles wat niet langer meer strookt met de bedoeling van de kosmische mens en het leven vanuit het hart en niet meer vanuit macht en wil , afgebroken. Alle karmische resten […]

»  Lees meer
Spiritualiteit en chakras

Spiritualiteit en chakra’s. In de spirituele wereld spreekt men in het menselijk lichaam niet alleen over het fysieke lichaam maar ook over het etherische lichaam. In het etherisch lichaam, ook wel Lichtlichaam genoemd bevinden zich wielen van energie. Zij voorzien onze vitale organen van levenskracht. Deze energetische wielen vol levensadem, energie noemen we chakra’s. Hoeveel […]

»  Lees meer
Kaartleggers

Kaartleggers. Op onze spirituele hulplijn werken veel verschillende disciplines. Om contact te maken met hun heldere vermogens en of de bovennatuurlijke wereld heeft elke paragnost en of medium zo zijn eigen manier om ermee om te gaan en de vraag die de beller stelt op de juiste meest integere wijze te beantwoordden. Zo is een […]

»  Lees meer
Coach en coaching

Coach en coaching. Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is om de gezondheid van mensen op lichamelijk, geestelijk of sociaal gebied te bevorderen zodat er het meest haalbare, gezondste en positieve resultaat geboekt kan worden, eventueel met behulp van instrumenten. Op een spirituele hulplijn werken van vaak coaches die op uiteenlopende gebieden […]

»  Lees meer
Een medium

Een medium is een persoon die toegang heeft tot de ongeziene wereld. Derhalve kan een medium soms contact leggen met een overledene, entiteit of bijvoorbeeld geesten, engelen of demonen en andere wezens uit de onstoffelijke wereld. Een medium is een kanaal om boodschappen te ontvangen uit de ongeziene wereld. Wel is het zo dat het […]

»  Lees meer
De Paragnost

Een paragnost is iemand die in het bezit is van een of meer paranormale gaven. De persoon is in staat om op buitengewone manier contact te leggen met gedachten, gevoelens en of gebeurtenissen die eerder of later of buiten de tijd plaats vonden. Paranormale mensen zijn in staat om contact te leggen met het onderbewuste, […]

»  Lees meer
Waarzeggerij

De bekenste vorm van spiritualiteit is waarschijnlijk het vermogen tot het voorspellen van de toekomst. Bijvoorbeeld door kaarten te lezen, waarbij de bekendste kaarten de tarot en de lenormandkaarten zijn. Waarzeggerij is de heldere gave om in de toekomst te zien en of bij mensen en situaties waarnemingen te doen. Dat kan via allerlei vermogens […]

»  Lees meer
Spiritueel Steenwijk
Spirituele hulplijn

Een spirituele hulplijn is een telefonische bereikbare dienst waar je naar toe kunt met al je vragen over spiritualiteit en paranormale gebeurtenissen. Een spirituele hulplijn biedt uitkomst wanneer je het even niet meer weet, niet begrijpt wat er gebeurt of waarom jou dit overkomt, of wanneer je begeleiding nodig bent met een bepaald proces of […]

»  Lees meer