De Paragnost

paragnostEen paragnost is iemand die in het bezit is van een of meer paranormale gaven. De persoon is in staat om op buitengewone manier contact te leggen met gedachten, gevoelens en of gebeurtenissen die eerder of later of buiten de tijd plaats vonden. Paranormale mensen zijn in staat om contact te leggen met het onderbewuste, bovenbewuste of Hoger Zelf van een persoon op hart, geest of ziele niveau om zodoende antwoorden te verkrijgen op vragen die doorgaans voortkomen uit opgebouwde spirituele blokkades van welke aard dan ook.

Een parganost heeft soms een  gave van helderziendheid, heldervoelendheid, helderhorendheid en ook helderruiken is een mogelijkheid. Een paragnoste is vaak een hoogsensitief persoon, dat wil zeggen, gevoelig voor indrukken en met een zeer verfijnde intuitie. Het zogeheten zesde zintuig van de paragnost is bijzonder ontwikkeld.

Soms kunnen paragnosten ook medium zijn, maar het is niet per definitie het geval. Paragnosten maken soms gebruik van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een orakelset, een tarot, een rune of rijstkorrels en koffiedik. Dit zegt niets over de mate waarin de paragnost haar gave ontwikkeld heeft. Veelal is het slechts een duwtje in de rug, zodat de paragnost haar geest wat dieper kan openen.

Voor een consult met een paragnost is het zinnig om de vraag die je wilt stellen  helder te formuleren. Als de exacte vraag helder is kan deze specifieker geformuleerd worden. De paragnost zal je altijd op je gemak stellen en je adviseren om diep te halen. Als een paragnost geen antwoord heeft op de gestelde vraag zal je de paragnost je dat eerlijk zeggen. Soms bestaat er spiritueel gezien een reden voor. Het is zaak om goed naar je gevoel te luisteren en naar de woorden van de paragnost. Hoe reageert je lichaam op de adviezen van de paragnost? Sommige paragnosten doen alleen readingen, weer andere verzorgen ook healingen.

Wanneer je een paragnost belt weet dan dat het de bedoeling is dat je zelf de verantwoording neemt om met de adviezen aan het werk te gaan. Het is niet de bedoeling dat je zelf niets doet en alles laat liggen bij de paragnost. Wanneer je belt kies dan de paragnoste waar je je het beste bij voelt, doe een raam open, zorg dat je zo ontspannen mogelijk bent, en haal diep adem. Adem liefde in, angst uit..liefde in, angst uit.. Paragnosten zijn ook gewoon mensen.

Paragnosten gebruiken hun bovennatuurlijk ontwikkelde zintuigen om in te voelen op de vraag die je stelt om zo door middel van hun gave en eventuele instrumenten zoals de kaarten, antwoord te krijgen op de vraag die je stelt. Paragnosten kunnen gebruik maken van  hun gidsen van de gener zijde en van jou gids wellicht.

Let goed op, en mocht het niet kloppen bedenk dan dat paragnosten soms dingen gespiegeld zien, dus vraag het even na. Heb je er helemaal geen goed gevoel bij, kies dan iemand anders.

Per slot van rekening gaat het om jou ontwikkeling.