Engelen, lichtwezens

Engelen, lichtwezens die tijdelijk een stoffelijke vorm... Engelen, lichtwezens die tijdelijk een stoffelijke vorm…
Engelen zijn lichtwezens die tijdelijk een stoffelijke vorm kunnen aannemen.
Engelen komen in het leven van mensen als bijvoorbeeld boodschapper
maar ook als beschermer of genezer.
Engelen zijn vol liefde en verschijnen soms in je leven en zijn dan plotsklaps weer weg …
Denk maar eens aan de verhalen van een bijna doodervaring waar die ene mijnheer
of mevrouw ineens onvindbaar is die een slachtoffer bijstand verleende

Ook kunnen engelen je ideeën influisteren of ergens op wijzen in een titel,
een zin van een boek of een fragment van een film..
ik noem dat het zogenaamde aha of pling moment, ineens heb je het …
Engelen zijn dienaren van God die vol van onvoorwaardelijke liefde zijn en
mensen dienen.
Het verschil met mensen is dat zij geen vrije wil  hebben, zij hebben een specifiek doel.

Mensen kunnen en mogen engelen altijd uitnodigen om hen bij te staan.
Er zijn veel groepen engelen elk met een specifieke rang en missie.
God maakte de schepping in de vorm van een levensboom en op elke hiërarchische
rang staat een groep engelen met een engel aan het hoofd.
Zo zijn er bijvoorbeeld serafijnen, cherubs, machten, tronen en kronen..
Enkele namen van engelen zijn Metatron, Rafael ,Gabriel en Michael maar ook
Sandalfon en Uriel en Azrael .
Zij zijn aan te roepen door hen drie keer bij hun naam te roepen en wij roepen hen nooit te vergeefs.
Voor elke situatie is het mogelijk de engelen aan te roepen, maar zij zullen zelden, tenzij er een Goddelijke boodschap is ongenodigd komen.
Zij zullen nooit ingrijpen in onze vrije wil…
De mooiste situaties kunnen gecreëerd worden wanneer je de engelen uit nodigt in je leven ,
je kunt ze overal voor vragen en je vraagt ze nooit voor niks,

Tot slot zou ik willen zeggen, wanneer je de engelen uit nodigt wees je bewust van het gegeven dat zij hun Heilige energie inzetten voor jouw hoogste goed, dus vergeet nimmer te bedanken bijvoorbeeld door drie keer in licht en in liefde ,in licht en in liefde, in licht en in liefde te zeggen.

Namaste  Spiritueel Steenwijk.