Gedragen door de Geest

Gedragen door de geestGedragen door de Geest, de bron van alle leven De Heilige Geest heeft een essentie,een bestaan in elk levend wezen . Alles wat groeit en bloeit is bezield door de Geest. Voor de mensen is het onze levensadem,niet voor niets is het als men sterft men zegt hij of zij heeft de geest gegeven.

De Heilige Geest gaat uit van de Bron van Alle leven, het is diens Heilige Adem of Spiritus Dei. Elk mens kan zijn geest richten op twee emoties,angst en liefde die elkaars uiteinde zijn. Wanneer je je geest richt op liefde zul je steeds meer en meer geestelijke gaven kunnen benutten simpelweg omdat je steeds meer aan je zelfbewustzijn werkt. Wanneer je je geest richt op de liefde zul je je hart steeds meer geopend voelen en openen waardoor het gevoel van de Geest in je meer en meer zal worden.

Dit is ook de tijd waarin je je dient te richten op het onvoorwaardelijk geven van liefde aan anderen waarin de onvoorwaardelijkheid is dat je er niets voor terug verwacht. Wanneer je in contact bent met een ander ,verbindt je dan ook echt met de persoon. Luister met je hart niet alleen door wat er gezegd wordt maar ook door de onderliggende boodschap. Laat je eigen verhaal voor wat het is, besteed daar achteraf aandacht aan . De ander zal zich gewaardeerd voelen en gehoord en de liefde in de ander groeit .

Wellicht verdwijnt of vermindert zijn /haar pijn en omdat we allen in eenheid leven vermindert dan ook je eigen pijn en groeit je eigen liefde,je bevrijdt jezelf van angst ,verdriet en pijn door de ander te bevrijden. In een verbinding geleid door de Geest is liefde de kracht van de verbinding. Daarvan komt ook de uitspraak ,waar twee of meer spreken in Zijn naam ben Ik aanwezig. Wanneer deze liefde,aandacht en compassie je levenshouding wordt dan kun je weldra zeggen dat je gedragen wordt door de geest … Je hoeft niet alles zelf te doen ,je bent waarlijk niet alleen…

Focus je aandacht op de liefde ,en alles zal liefde zijn .

Spiritueel Steenwijk.