AQUARIUSZUIVERING lijden hoeft niet meer!

AquariustijdAquariustijd of Aquariuszuivering is de tijd waarin de totale transformatie, transmutatie en hercreatie van het leven van de mens, dier, mineraal teweegbrengt.

Hierin wordt alles wat niet langer meer strookt met de bedoeling van de kosmische mens en het leven vanuit het hart en niet meer vanuit macht en wil , afgebroken.

Alle karmische resten die de schepping nog met zich meedraagt, wordt verder uitgezuiverd, waardoor het niet langer nodig is te “lijden”. Dit is ieders groei van aarde-mens naar kosmische mens en dit ligt in ieders bereik, waarin ieders vrije wil centraal staat.

Hierin wordt ook het karma van dieren ( die op hun beurt ook, iets later dan de mens) , planten, de aarde getransformeerd.

Het belangrijkste dat we meegeven aan iedereen:

LIJDEN HOEFT NIET MEER. ALLE BEHOEFTEN AAN DRAMA VANUIT HET VISSENTIJDPERK MOGEN NU VANUIT EIGEN VRIJE WIL EN VRIJE KEUZE LOSGELATEN WORDEN.

Liefs, Medium Mieke

http://www.miekecoigne.blogspot.be/