klankmassage

klankmassage een werkzame ontspanningsmethode.   klankschalen-massage

De Peter Hess klankmassage is een bijzonder werkzame ontspanningsmethode.

Aan de werking van klankschalen liggen natuurkundige wetten ten grondslag. Laat je bijvoorbeeld een steen in het water vallen, dan ontstaan er kringen, die zich over het water verspreiden. Zo wordt elke watermolecuul in beweging gezet.

Tijdens een klankmassage gebeurt er als het ware hetzelfde met ons lichaam dat

voor bijna 80 % uit water bestaat. Met zijn veelvuldige frequenties en zachte tril-lingen zorgen de klankschalen voor harmonie in alle cellen van ons lichaam. Het lichaam heeft verschillende trillings gebieden. Deze kunnen worden bereikt door verschillende schalen te gebruiken. Elk geschikt voor een bepaald deel van het lichaam.

Drukte, spanningen, verdriet, verstoorde relaties of andere zorgen waarmee we te maken kunnen hebben, zetten zich in het lichaam vast. Hierdoor wordt de balans in ons lichaam verstoord. Onder andere hoofdpijn, vermoeidheid, buikklachten en eczeem kunnen hier uitingen van zijn.

Wat biedt een klankmassage?

De klankmassage biedt diepte- ontspanning aan het lichaam.

De klanken en trillingen harmoniseren het lichaam: het lichaam wordt door de  schalen herinnerd aan zijn gezonde frequentie en gaat meetrillen.

Zo komen spanningen/ blokkades los en kan het lichaam weer herstellen.

De klankmassage versterkt het zelf genezend vermogen.

Omringd door klank kun je loslaten wat je bezig hield. Je krijgt weer nieuwe energie.
Klankmassage werkt in zijn totaliteit op het lichaam, de geest en de ziel.

Zonder van buitenaf iets op te leggen kan verandering van binnenuit mogelijk zijn. De klankmassage brengt je terug naar de stilte; stilte die in deze maatschappij nog maar weinig wordt ervaren en gewaardeerd. Zelfs wanneer je wat sceptisch bent zul je ervaren dat de schalen iets bij je teweeg brengen. Al is het maar de associatie met oma’s klok. Sommige mensen voelen de trillingen oppervlakkig. Anderen voelen ze meteen ver door het lichaam gaan.

Naarmate je meer ontspant, of meerdere massages ondergaan hebt, zul je merken dat je  een diepe ontspanning kunt bereiken en ook meer bewust wordt.

Een klankmassage is een prima manier om te ontspannen en kan op zichzelf staan maar het kan ook gebeuren dat er blokkades in het lichaam of in het gevoelsleven worden ervaren. In dat geval kunnen meerdere massages nodig zijn om daar aan te werken. Je eigen wijsheid zal je laten zien waar de emoties vandaan komen en wat je ermee kunt doen. Hiermee neem je zelf de verantwoordelijkheid weer op je voor je eigen gezondheid en geluk. Daarom kan klankmassage ook een goede therapeutische onder- steuning zijn naast andere behandelingen van artsen.

Peter Hess.

Peter Hess, ingenieur in de technische natuurwetenschappen en pedagoog uit Duitsland, houdt zich sinds 20 jaar bezig met de invloed van klanken op de mens. Vanuit zijn klankervaringen in Nepal en Tibet ontwikkelde hij zijn succesvolle klankmassages en heeft deze aan de behoeften van de Westerse mens aangepast. Dat het bij de Peter Hess klankmassage om een bijzondere methode gaat blijkt wel uit het feit dat het inmiddels al in 8 Europese landen wordt toegepast. Met name in Duitsland wordt deze therapie al veel in diverse beroepsgroepen gebruikt.
Het is inzetbaar:

.  in de privé sfeer

.  bij prénatale-en verloskundige hulp

.  voor peuters, kleuters en schoolkinderen

.  bij ontspanning’s massage en zelfbehandeling

.  bij natuurgeneeswijzen

.  in de pedagogiek, de psychotherapie en psychiatrie

.  de gehandicaptenzorg, logopedie, ergotherapie

.  bij stervensbegeleiding en rouwverwerking
In Nederland komt het gebruik van klankmassage-therapie nu heel langzaam op gang.

Spiritueel Steenwijk voor antwoorden en inzichten!