Helderzienden en het derde oog!

Helderzienden en het derde oogHelderzienden en het derde oog! Een helderziend medium krijgt door zijn derde oog beelden door zoals kleuren en prachtige landschappen. Voor het slapen gaan kan het zijn dat een helderziende beelden door krijgt zoals gezichten van onbekenden.

Sommige mediums zien vanuit hun derde oog een beeldscherm met hele gebeurtenissen. Ook kan het gebeuren dat een helderziend medium als hij met iemand praat, de persoon in één keer ziet veranderen. Het medium kan bijvoorbeeld zien of de persoon ziek is of geen goede bedoelingen heeft.

Mediumschap ligt verborgen in ieder mens, alleen ligt het bij de ene mens wat meer verborgen dan bij de ander en heeft de één het meer ontwikkeld dan de ander. Een medium geeft niet alleen bewijs van het verleden maar ook geven zij heel persoonlijke adviezen in het heden die dat moment in iemands leven belangrijk is. De adviezen en boodschappen zijn mijns inziens respectvol, liefdevol en altijd positief gericht op de persoonlijke omstandigheden van diegene die een boodschap mag ontvangen. Je hebt als medium immers een grote verandwoordelijkheid in wat je overbrengt naar de ander.

Een andere manier om mediumschap uit te leggen is a.d.h.v. frequenties. Alles en iedereen heeft een trillingsfrequentie. Dat is inmiddels bewezen en meetbaar. Door bewustwording kunnen we onze trillingsfrequentie verhogen. Mediums zijn in staat (meestal naar jaren oefeningen en ervaring) om hun eigen trillingsfrequentie zo te verhogen dat zij met de geestelijke wereld contact kunnen maken. De geestelijke wereld is in staat hun trillingsfrequentie iets te verlagen om zo het contact mogelijk te maken. Een medium kan zo als doorgeefluik fungeren en berichten ontvangen vanuit deze wereld.

Er zijn verschillende soorten mediumschap:

Mentaal medium

Trance medium

Half trance medium

Volledig trance

Fysiek mediumschap.

Bij Spiritueel Steenwijk werken top Helderzienden!