Healing, genezing

Healing, genezing & spiritualiteitHealing, genezing & spiritualiteit.. Lichamelijke en geestelijke klachten hebben vaak een diepere oorzaak of zijn bedoeld als levensles. Het krijgen van inzicht in de oorzaak en reden van een klacht brengt het persoonlijke bewustwordingsproces op gang en biedt mogelijkheden om te werken aan het oplossen van het probleem.

Zowel door het voelen en lezen van de chakra’s en de aura, als ook door de inzichten die vanuit de kosmos geboden worden, kan dit inzichten bieden. Daarnaast kunnen door middel van lichttherapie de klachten afnemen of verdwijnen. Onze lichtgidsen zullen altijd aangeven wat de mogelijkheden en oplossingen voor dat moment zijn.

Healing betekent genezing door inzichten, verwerking van ervaringen en toepassing van lichttherapie.

Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met kwesties die de geest betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de accent ligt op persoonlijke innerlijke ontwikkeling.

Wat doorgaans met “religie” wordt aangeduid en wat met “spiritualiteit” wordt aangeduid ligt erg dicht bij elkaar. In strikte betekenis wordt er het bewustzijn mee aangeduid, dat de menselijke ziel of het menselijke innerlijke zijn oorsprong in een goddelijke of andere transcendentie heeft of in relatie staat tot een hogere werkelijkheid. De spiritualiteit is een bijzondere, maar niet noodzakelijk begrepen religieuze levenshouding van een mens, die zich op het transcendente goddelijke Zijn concentreert. op het principe van de waarheid of hoogste werkelijkheid.

Aanhangers van orthodoxe religies zien spiritualiteit als een deel van hun religieuze ervaring. Zij zijn meer geneigd spiritualiteit te contrasteren met de seculiere werelds heden dan met de rituele expressies van hun religie. Spiritualiteit is dan een veeleer een bezinning op een element uit de religie, waartoe zij behoren. Zo kan sprake zij van bijvoorbeeld een charismatische, een eucharistische of een franciscaanse spiritualiteit.

In nieuwere tijden is spiritualiteit steeds meer gaan betekenen dat iemands beleving meer persoonlijk, minder dogmatisch en met meer openheid voor nieuwe ideeën en invloeden en meer pluralistisch is dan het geloof van de gevestigde religies. In de New Age beweging wordt spiritualiteit doorgaans afgezet tegen de georganiseerde religie, en ligt de betekenis van de spiritualiteit in de gaande en vitale verbinding met de kracht of het wezen van het diepere zelf. Onder invloed van het postmodernisme heeft de idee post gevat, dat absolute waarheden niet bestaan en verantwoordelijk zijn voor intolerantie. De aanspraak van verschillende godsdiensten die op gegarandeerde waarheid staat zo onder druk. Volgens de uit het postmodernistische denken voortvloeiende pluralistische religietheologie kan geen enkele religie meer aanspraak maken op de absolute waarheid. Het betekent dat elke religie “iets echts” verkondigt, geen enkele echter de absolute waarheid.

Onder invloed van de pluralistische religietheorie ontwikkelde zich vanaf de jaren 70 in de 20e eeuw de idee van spiritualiteit als persoonlijke levenshouding, meestal buiten de georganiseerde religies. Zij die liever van “spiritualiteit” spreken dan van “religie” zijn geneigd aan te nemen dat er vele “spirituele wegen” zijn en dat er geen objectieve waarheid bestaat over welke weg men het beste zou kunnen volgen. Op grond daarvan worden keuzes voor het volgen van zo’n spirituele weg doorgaans bepaald door subjectieve verlangens en de verwachte meerwaarde voor de persoonlijke belevingswereld. Op deze wijze kan er ook sprake zijn van humanistische spiritualiteit.
Shamballa

Shamballa staat voor Liefde zonder voorwaarden en Vrijheid. Het is het een manier om volledig in je eigen vrijheid en kracht te gaan staan, zodat je meester bent over je leven en je gezondheid. Als je iets wilt veranderen in jouw leven doe je dat door zelf te veranderen, door oude patronen los te laten. Hierdoor veranderen anderen vanzelf mee en komen ook zij in hun eigen kracht te gaan staan. Een extra bijkomstigheid is dat je healing kunt faciliteren, en nog mooier is als je dit kan doorgeven aan anderen.

Bij Shamballa werken we met de kosmische levensenergie, deze wordt ook wel Mahatma energie genoemd. In deze tijd van verhoogd bewustzijn kunnen we werken met een zeer groot spectrum aan energieën, waarbij we slechts onze intentie gebruiken. Dit geeft ons ruimte om speels te zijn en vanuit onze intuïtie te werken. De Shamballa energie is sinds 1998 beschikbaar voor iedereen hier op aarde. Het is de zeer krachtige, overkoepelende energie van Reiki en het groeit mee met de ontwikkeling van de aarde en de mensheid.

Liefde

Liefde zonder voorwaarden stelt geen eisen, kent geen maar-en. Het is de kosmische energie die door alles heen gaat, een hele hoge trilling die verder gaat dan het licht en altijd en overal beschikbaar is. Als je je hart opent, kun je deze Liefde voelen. Zonder deze energie zou er niets zijn, wij zijn deze energie, wij zijn Liefde-wezens. Als we hiervan afgescheiden zijn (door energieblokkades), ervaren we angst, pijn, ziekte en eenzaamheid. Naarmate je meer geaard bent, zul je deze Liefde steeds beter kunnen ontvangen en doorgeven, zonder voorwaarden of wensen, maar vanuit overgave.

Vrijheid

Vrijheid van angst. Angst beheerst ons en onze maatschappij en toch is het slechts een illusie, die we met ons allen hebben gecreëerd. Het uit zich in ziektes en het ontkennen (onderschatten) van onszelf. Door in angst te leven geven we onze kracht weg, aan media, commercie, allerlei groeperingen die zogenaamd onze belangen kunnen behartigen, en ook aan personen die dichtbij ons staan. En als we onze kracht weggeven worden we afhankelijk van onze omgeving en vergeten we wie we in wezen zijn. Werkelijke vrijheid voel je als je verbinding hebt met je Hoogste Aspect, je I Am Presence (je Ik Ben Aanwezigheid). Als je deze verbinding weer ervaart kun je in respect hiermee leven en het leven leven zoals dat oorspronkelijk voor jou bedoeld is.

BEWUSTWORDING

Shamballa is vooral bedoeld om bewustwording te ontwikkelen. Groeien, ontwikkelen gaat van binnenuit, vanuit een Oerplan. Je hoeft het slechts te laten gebeuren. Het ontwikkelt zich als een netwerk: in alle richtingen tegelijkertijd en is multi-dimensionaal. Doelen bestaan niet, ontdekkingen en verrassende manifestaties wèl. Zo is het leven bedoeld om te leven. Het kost lef en 100% vertrouwen.

Shamballa zet je in je eigen kracht. Het geeft je het inzicht dat je zélf de schepper bent van je leven. Dat creëer je door je gedachten en de woorden die je uitspreekt en de intenties die je voor jezelf formuleert.

ENERGY HEALING

Shamballa zal je natuurlijke vermogens vergroten, zoals helderzien, heldervoelen, helderhoren, helderweten, helderruiken en de helende energie aan anderen door te geven, we noemen dit healing faciliteren (vergemakklijken). Healing betekent dat je energetisch de weg vrijmaakt, zodat iemand zichzelf kan helen. Bij Shamballa werken we puur met intentie (er zijn dus geen regeltjes of symbolen om te onthouden). Hierdoor kan het volledige spectrum aan energieën, wat inmiddels beschikbaar is, doorgegeven worden. Dit werkt heel krachtig, het geeft verlichting en brengt balans in het (multi-dimensionale) chakrasysteem. Hierdoor duurt een healing hooguit 20 à 30 minuten. Het kan door handoplegging, in combinatie met een massage en op afstand (want het gaat boven tijd en ruimte uit).

Op de mediums en paragnostenlijn van Spiritueel Steenwijk vind u ook healers.