Waarzeggerij

Waarzeggerij.De bekenste vorm van spiritualiteit is waarschijnlijk het vermogen tot het voorspellen van de toekomst. Bijvoorbeeld door kaarten te lezen, waarbij de bekendste kaarten de tarot en de lenormandkaarten zijn. Waarzeggerij is de heldere gave om in de toekomst te zien en of bij mensen en situaties waarnemingen te doen. Dat kan via allerlei vermogens en hulpmiddelen zijn.

Waarzeggerij bedreven door hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld de kaartensets kunnen ook op de wijze die de waarzegger prefereert gebruikt worden. Onder andere zijn er al verschillen in de waarzeggerij door de manier waarop de kaarten worden geschud.

De ene waarzegger zal de persoon die de vraag stelt zelf laten schudden terwijl het bij de andere waarzegger absoluut uit den boze is omdat deze dan stelt dat de energie van degene die de kaarten schudden de waarzeggerij beïnvloedt.

Een vorm van waarzeggerij is astrologie, het lezen van de sterren en hemellichamen. Een andere bekende vorm is kaartenleggen. Of in een glazen bol kijken op een kermis bijvoorbeeld is ook zeer bekend. Denk maar eens aan een film. Waar in een film het onderwerp waarzeggerij wordt geraadpleegd gaat het vaak over een zigeunerdame die op een kermis staart in een glazen bol omringd door wierook walmen en zeer mystiek gekleed is. Typische persoonlijkheden.

Ook hand lezen is een vorm van waarzeggerij. Aan de hand van de lijnen in iemands hand leest een waarzegger het een en ander af die hij of zij niet kon weten behalve vanwege bovennatuurlijke gaven.

Soms maken waarzeggers gebruik van numerologie. Via getallensymboliek onthuld doet de waarzegger onthullingen van waarzeggerij. Het gaat dan om brede interpretaties van de getallensymboliek of men kijkt naar de esoterische diepgelegen boodschap van de getallen. Getallen  symboliek wordt door waarzeggers ook wel vertaald als kennis der getallen.

Bij een consult waar men numerologie gebruikt gaat men door de getallenleer op zoek naar de ontbrekende sleutel die de verklaring is voor het geen er gebeurd dat zijn oorsprong vindt in de getallensymboliek en zijn uitleg. Het vereist intuïtie en een vermogen zich te openen voor het spirituele. Heldervoelendheid ligt er dan ook verwant aan.

Heel populair is de vorm van waarzeggerij die astrologie heet. Het wordt gebruikt bij horoscopen zoals wij die kennen in bladen, in kranten en soms op televisie. Wie heeft er nog nooit een horoscoop geraadpleegd? Ik denk iedereen wel. En dat is niets anders dan waarzeggerij.

Wanneer u een vraag wilt stellen aan een waarzegger formuleert u deze dan zo specifiek mogelijkheid. En bedenkt u zich dat u een antwoord kunt  krijgen die u niet verwachte. Verwacht het onverwachte.

Onze waarzeggers doen aan een zuivere vorm van waarzeggerij. Zij zeggen eerlijk en open wat zij ervaren en laten wat zij niet weten in het midden. Zij zullen niet invullen. Weest welkom voor een geweldig consult over de stand van de sterren of de situatie waarin u zich bevindt.